PeaceMaker´s Airsoft Team - P.A.T Louny

PeaceMaker´s

F.A.Q.

Základy topografie

Orientace podle přírodních jevů a zvláštností
Značná část zvláštností souvisí s polohou objektu vzhledem ke slunci. Rozdíl v osvětlování a zahřívání sluncem vyvolává určité změny na stranách objektu – na straně slunečné nebo stinné.

Orientace podle slunce
Podle polohy slunce můžeme spolehlivě určit světové strany. Musíme ale pamatovat nejen na letní a zimní čas, roční období, ale i na to, ve které zeměpisné šířce se vůči slunci nacházíme. Podle slunce a hodinek – správně jdoucí hodinky otočíme tak, aby malá ručička směřovala ke slunci. Rozpůlíme úhel mezi malou ručičkou a dvanáctkou. Osa úhlu směřuje k jihu.

Orientace v noci
Podle Polárky (Severky) – při dobré viditelnosti najdeme Polárku tak, že prodloužíme spojnici zadních kol Velkého vozu (pětkrát) směrem vzhůru. Dostaneme se tak k jasnější hvězdě, která je koncovou hvězdou oje malého vozu. Polárka se nachází ve všech ročních obdobích přímo nad severem.

Kompas
Kompas se skládá z krabičky s průhledným víčkem a z magnetické střelky, která se otáčí kolem své osy a ukazuje zakaleným hrotem stále k severu. Světové strany jsou označeny písmeny S – J – V – Z nebo N – S – E – W (anglicky).

Buzola
Je vlastně zdokonaleným kompasem.

Orientace mapy
Buzolu položíme na pravý okraj mapy nahoru tak, aby záměrné zařízení směřovalo k hornímu okraji (– severu mapy). Celou mapu i s buzolou potom otáčíme tak, aby sever magnetické střelky souhlasil se severem na stupnici buzoly,a tím i se severem na mapě
Určení vlastního stanoviště v terénu: Porovnání mapy s terénem
Azimut = pochodový úhel
Měření azimutu: Otáčením stupnice na buzole nastavíme proti indexu požadovanou hodnotu úhlu. Potom buzolou otáčíme tak, aby sever na stupnici souhlasil se severem magnetické střelky. Záměrné čáry míří do určeného směru.

Turistické mapy
Turistické mapy jsou poněkud odlišnější od map topografických. Obvykle nejsou tak podrobné a obsahují některé odlišné znaky a značení. Jejich měřítka bývají různá, nejčastěji však 1:100 000; to znamená, jeden centimetr na mapě je ve skutečné krajině jeden kilometr. Značení turistických cest (– pásové značení). Značení turistických cest se provádí ve čtyřech barvách, kdy každá z barev určuje význam té které cesty takto:
• červená – hlavní turistická cesta, vrcholová cesta
• modrá – turistická cesta s oblastním významem
• zelená – turistická cesta s místním významem
• žlutá – spojky a odbočky
Turistické cesty jsou značeny tak, aby bylo značení viditelné z obou směrů pochodu.

Žádné komentáře
 
P.A.T.