PeaceMaker´s Airsoft Team - P.A.T Louny

PeaceMaker´s

F.A.Q.

Voják 21. století

Dne 22. listopadu 2006 navštívil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Pavel Štefka jednu z divizí Vojenského opravárenského podniku 026 Šternberk Výzkumný technický ústav výzbroje a munice Slavičín. Cílem návštěvy bylo podrobně se seznámit se současným stavem projektu „Voják 21. století“ a prodiskutovat jeho další postup.

Cílem projektu je integrovat již zavedené a v budoucnu zaváděné systémy, které voják používá pro vedení bojové činnosti, do jednoho funkčního celku a tím zvýšit akceschopnost malých jednotek na stupni družstvo a četa, jejich velení a řízení, mobilitu, schopnost přežít a vytrvat v náročném prostředí současných a budoucích operací. “Voják 21. století“ optimalizuje schopnosti vojáků a možnosti velitelů rozhodovat se v reálném čase pomocí systému, který tvoří individuální systémy každého vojáka propojené do sítě s příslušníky vlastní nebo spolupůsobících jednotek.

Klíčové schopnosti projektu jsou formulovány v pěti hlavních bodech. Prvním z nich je ničivost – zahrnuje zbraň, munici, identifikační a optoelektronické zařízení a externí palebné prvky. Udržitelnost je požadavkem na schopnost tří až pětidenního působení vojáka na bojišti – provozuschopnost informačních systémů a jejich energetických zdrojů, příp. jejich nabíjení z dostupných zdrojů, ale např. i potraviny a nápoje. GPS, digitální kompas, schopnost výsadku a efektivního pohybu v zastavěné oblasti jsou zahrnuty v bodu mobilita. Bezpečnost vojáka, optika, bojová identifikace, ochranné maskování a ochrana proti zbraním hromadného ničení jsou soustředěny v bodu schopnost přežití, komunikační technologie, řídící jednotka a např. varovný systém v bodu pod zkratkou C4I.

Voják 21. století6Voják 21. století7Voják 21. století5Voják 21. století4

„Projekt „Voják 21. století“ vychází z požadavku vybudování plně integrovaného systému s vysokou účinností a nízkou hmotností. Základním prvkem systému je samotný voják, který používá subsystémy ke zvýšení vlastních schopností a možností. Stane se součástí celé informační sítě digitalizovaného bojiště a bude moci disponovat informacemi, které mu usnadní rozhodování, připraví ho na nečekané situace a umožní mu splnění úkolu“, uvedl v diskuzi generál Štefka.

Modifikace systému jsou přizpůsobeny požadavkům stanoveným jednotlivými úrovněmi funkcí – střelec, průzkumník, velitel družstva, velitel čety (roty). Komplety budou přednostně určeny pro jednotky brigádních úkolových uskupení, do AČR by měly být zavedeny po roce 2010.

   Voják 21. století3

Foto: major Jaromír Jančura Autor: podplukovnice Blanka Majkusová

Originál článku na: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=8240

Žádné komentáře
 
P.A.T.