PeaceMaker´s Airsoft Team - P.A.T Louny

PeaceMaker´s

F.A.Q.

Velitelská příručka

Není možné, aby jednotka kdy přehnala výcvik.
Vzájemně propojená týmová práce je klíčem k úspěchu operace, pouze však při neustálém výcviku a nácviku nejrůznějších situací.
Před dlouhým pochodem nebo během něj dopřejte svým mužům dostatek odpočinku, neustále však udržujte bojovou pohotovost.
Pokud velitel vykazuje zdravé sebevědomí, bude mít celá jednotka důvěru v něj i ve vlastní síly.
Nikdy nesmíte mít připraven pouze jeden plán, je třeba vypracovat vždy nejméně jeden alternativní plán pro případ, že původní plán selže - myslete dopředu.
Ztráta nálady negativně ovlivňuje zdravý úsudek a respekt vojáků vůči veliteli. Snažte se zůstat klidný.
Nebojte se přijmout návrhy nebo rady svých vojáků. Určitě to nesníží vaši autoritu.
Výcvik je nutno alespoň z jedné poloviny provádět v noci, abyste byli stejně bojeschopní ve dne i v noci.
Velitelé, kteří trvají na každodenním kondičním cvičení svých mužů, budou mít méně potíží se zdravotním stavem jednotky bez ohledu na okolní podmínky.
Před pochodem vše několikrát překontrolujte, abyste měli jistotu, že nic není poroucháno, nic nechybí a nic jste nezapomněli udělat.
Nebojte se před započetím pochodu nebo během něj provádět individuální korekce.
Užívejte zdravého rozumu a buďte taktní, když budete nuceni pokárat své vojáky, zejména to platí o jednání se svými zástupci (velitele) a pokud možno je nekárejte před ostatním mužstvem, ale odveďte si je poněkud stranou.Takto bude jich reakce na výtky přiměřená, neztratí nic ze své autority, nebudou se cítit zahanbeni a neztratí sebedůvěru.
Při operaci nikdy nedělejte nic nápadného nebo zřetelně rozpoznatelného, např. nechoďte zkratkou.
Při pochodu buďte neustále v pohotovosti a nepolevujte v pozornosti. Dokud nejste „doma“, nejste nikdy na 100% v bezpečí.
Pokud „porušíte řády“ v čemkoli a vaši podřízení vás při tom přistihnou (zejména vaši zástupci), můžete si být jisti, že udělají totéž ve chvíli, kdy to nejméně očekáváte, přesně podle vašeho vzoru.
Nikdy nespoléhejte 10 % na nikoho ze svých mužů, pokud jde o provedení nebo dokončení čehokoli podle vašich standardů. To není nedůvěra, to je „zodpovědnost velitele“.
Příležitostně pořádejte oddílové „potlachy“, abyste prodiskutovali problémy nebo si vyříkali případné stížnosti. Využijte jich rovněž k udělení pochval jednotlivcům nebo celé jednotce.
Buďte vždy ochotni vyslechnout problémy svých mužů, bez ohledu na to, jsou-li bojové nebo osobní. Již pouze to, že vojáka vyslechnete, mu psychicky pomůže, nemluvně již o tom, budete-li moci daný problém vyřešit.
Pokud se vám před jednotkou postaví na odpor nižší poddůstojník nebo člen mužstva, nesmíte ztratit sebeovládání, musíte situaci zvládnout a se vší rozhodností prosadit svou velitelskou autoritu.
staženo zeSpecnaz.cz
Žádné komentáře
 
P.A.T.