PeaceMaker´s Airsoft Team - P.A.T Louny

PeaceMaker´s

F.A.Q.

První pomoc - 2. část (Zotavovací poloha)

Zotavovací poloha (≈stabilizovaná) - Existují různé variace. Poloha však musí být stabilní, blížící se správné poloze na boku s visící hlavou, bez tlaku na hrudník, aby se nezhoršilo dýchání. Do této polohy ukládáme postiženého, který dýchá a má zachovaný krevní oběh. Ale neukládáme do ní postižené, u kterých můžeme předpokládat poranění páteře (pokud postižený např. spadl z výšky).

postup: 

1) (příp. odstraníme brýle)

2) poklekneme vedle postiženého – nohy musí mít natažené

3) umístíme paži postiženého, která je blíže k nám v pravém úhlu od těla, loket ohnutý a dlaň ruky směrem vzhůru

4) vzdálenější paži přetáhneme přes hrudník a hřbet ruky zasuneme pod tvář postiženého, která je blíže k nám

5) druhou rukou pokrčíme vzdálenější dolní končetinu (uchopíme ji pod kolenem, chodidlo musí zůstat na zemi)

6) za pokrčenou dolní končetinu a přidržením paže za loket (jejíž dlaň jsme umístili pod tvář) převalíme postiženého na bok směrem k nám

7) upravíme pokrčenou dolní končetinu – i v kyčelním a kolenním kloubu musí svírat pravý úhel, hlavu zakloníme dozadu (raději se ujistíme o průchodnosti dýchacích cest), příp. upravíme ruku pod tváří, aby udržovala hlavu zakloněnou

8) pravidelně kontrolujeme dýchání!!!

(9) příp. po 30 minutách otočíme postiženého na druhou stranu, aby nedošlo k otlačení

Autor: Majunka; Zdroj: Přednášky Lékařské fakulty v Plzni

Žádné komentáře
 
P.A.T.