PeaceMaker´s Airsoft Team - P.A.T Louny

PeaceMaker´s

F.A.Q.

První pomoc - 1. část (Kardiopulmunální resuscitace)

Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je soubor úkonů sloužících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo k selhání jedné nebo více životních funkcí. Základní KPR lze provést kdekoliv, kdykoliv a bez jakýchkoliv pomůcek (maximálně s resuscitační rouškou). Cílem je záchrana života a omezení trvalých následků na minimum.

Základní životní funkce:

 • krevní oběh

 • dýchání

 • vědomí

Jak poznat zástavu dechu?

 • nevidíme zdvihání hrudníku

 • neslyšíme proud vydechovaného vzduchu

 • necítíme proud vydechovaného vzduchu na tváři

 • nedýchá normálně (frekvence menší než 10 dechů za minutu a vyšší než 25-30 za minutu)

Jak poznat zástavu krevního oběhu?

 • bezvědomí

 • zástava dýchání nebo ojedinělé lapavé dechy

 • (případně nehmatný puls – laici nehmatají!!!(=>pouze zdravotnický personál), rozšířené zorničky)

Postup KPR u dospělých:

 • zkontrolujeme reakce postiženého – jemné zatřesení, otázka např.: „co je vám?“ (hlasitě) – pokud reaguje, zanecháme ho v poloze jaké je (pokud nehrozí nebezpečí), pokusíme se zjistit problém a poskytnout pomoc, pravidelně na něho dohlížíme

 • přivoláme kolemjdoucí

 • obnovíme průchodnost dýchacích cest – záklon hlavy a přizvednutí brady (pozor na poranění krční páteře), otevření úst, odstranění viditelných těles z dutiny ústní

 • voláme 155 příp. 112

 • začneme resuscitaci 30 kompresí a 2 vdechy – opakujeme

 

!!!KPR se smí ukončit pouze při obnovení základních životních funkcí, předáním rychlé záchranné službě, vyčerpáním všech zachránců nebo pokud okolní prostředí ohrožuje zachránce!!!

 

Technika KPR:

umělé dýchání: „z plic do plic“

 • přiklekneme ze strany (nejčastěji zleva)

 • (pravou) ruku položíme na čelo a (levou) rukou zdvihneme bradu vzhůru a otevřeme ústa

 • palcem a ukazovákem stiskneme nos

 • lehce se nadechnem

 • doširoka otevřeme ústa -> pevně obemkneme ústa postiženého

 • vdech (přibližně 500-600ml vzduchu, trvá maximálně 1,5 vteřiny)

 • pozorujeme zdvihnutí a klesnutí hrudníku – pokud ne, neprůchodnost dýchacích cest!!!

nepřímá srdeční masáž:

 • uložíme postiženého rovně na záda na tvrdou podložku

 • je-li možné rozhalíme oděv na hrudníku (maximálně 5 vteřin)

 • stlačujeme střed hrudníku (hrudní kosti) – jako první se klade dominantní ruka, dlaně jsou na sobě, prsty propletené, paže napnuté v loktech a směřují kolmo na hrudník

 • stlačujeme celou vahou horní poloviny těla – pohyb vychází z kyčelních kloubů

 • hloubka stlačení 4-5cm

 • nezdvihat ruce – pořád v kontaktu s hrudníkem (netrefili bychom se na stejné místo a mohlo by dojít ke zlomeninám žeber)

 • poměr stlačení a uvolnění 1:1

 • frekvence je přibližně 100 stlačení za minutu

v případě více zachránců – střídat po 1-2 minutách (střídání maximálně 5 vteřin, nejlépe když budou každý na jedné straně postiženého)

vše musí probíhat rychle, takže omezíme jakékoliv „přestávky“ – na úspěšnosti resuscitace závisí budoucí stav postiženého!!!

Autor: Majunka; Zdroj: Přednášky Lékařské fakulty v Plzni

Žádné komentáře
 
P.A.T.